طب نوزادان

سندرم آسپیراسیون مکونیوم

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ناشی از استنشاق مایع آمنیون آغشته به مکونیوم (مدفوع جنین) هنگام زایما ن بوده و موجب پنومونیت شیمیایی همراه با التهاب بافت ریوی ، انسداد مکانیکی مجاری هوایی و هیپوکسی درنوزاد می گردد .

بلوک مادرزادی قلب

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پیش آگهی بدتر وریسک کاردیومیوپاتی اتساعی تاخیری دربلوک مادرزادی قلب ، چنانچه طی دوران رحمی شناسائی شود به مراتب بیشتراززمانی است که درکودکی شناخته شود.

هیدروپس فتالیس

در . ارسال در طب نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تجمع غیر طبیعی مایع را در بیش از یکی از نواحی بدن ( مانند آسیت [تجمع مایع درون حفره شکم] و افوزیون پلور[تجمع مایع درون حفره قفسه سینه])، هیدروپس جنینی نامند .

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.