توهم فرگولی

در . ارسال در نشانگان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سندروم یا بیماری فرگولی یک بیماری کمیاب روانی است که شخص این توهم را دارد که:همه اشخاص در واقع یک نفر هستند که تغییر قیافه داده اند .

و یا شخصی این توانایی را دارد که سریعا” چهره های متفاوت به خود بگیرد و خود را بجای آدم های مختلف جا بزند !ferg

وجه تسمیه این بیماری از نام یک هنرپیشه ایتالیایی بنام لئوپولد فرگولی گرفته شده ،به این دلیل که در یک فیلم توانایی تغییر چهره داشت .

احتمالااین بیماری ناشی ازبروزیک ضایعه یااختلال دربخشی ازمغزاست.و شخص بدلیل تفکرات پارانوئید این توهم را دارد که همه اشخاص ،درواقع چهره های مختلف یک نفرهستند.

شخصی که بیماری فریگولی دارد ممکن است مکان ها ، اشیا ،و اتفاقات گوناگون را به شکل غیر صحیح و با شیوه و زبان خودش نامگذاری کند.

تحقیقات نشان داده که ضربه و ضایعه در قسمت های فرونتال و تمپروپاریتال مغز ، لوب پیشانی و آهیانه ای گیجگاهی چپ  میتواند سندروم فرگولی را ایجاد کند.

این بیماران جواب های نادرستی را به سولات از لحاظ معنایی مشابه میدادند.مثلا سبزیجات به جای میوه !مهمتر از آن آزمایشات مربوط به حافظه بینایی نشان داده که:این ها به شدت در جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات مربوط به بینایی ناتوان هستند.

بطور کلی این بیماران که دچار آسیب مغزی هستند، در بسیاری از فعالیت های اجرایی مثل مراقبت از خود،و انعطاف پذیری ذهنی و استدلال های اجتماعی ناتوان هستند.