برده داری نوین آمریکا
بردگان نوین آمریکا
زایمان پس ازپیوندرحم
حاملگی پس ازپیوندرحم
داستان سه نسل
داستان سه نسل
پیوندسر
اولین اقدام برای پیوندسر

پرستارمهربان

قهرمان ملی آلمان یک قاتل است.

نشانه های سرطان
باعلامت های سرطان آشناشویم
پیوندپوست
تغییرچهره واقعی
درمان گیاهی درد
درمان دردمفاصل باطب گیاهی
خلیج همیشه فارس
سخنگوی ملت درمیان اعراب
Arrow
Arrow
Slider

جداسازی اجباری کودکان درآمریکا؛یا برده داری نوین

نوشته شده توسط واحدخبرایران مدلاین در . ارسال در خبرهای پزشکی بین الملل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دولت جدیدایالات متحده آمریکا طبق یک سیاست قدیمی ،خانواده هایی که بطورغیرقانونی واردآمریکا می شوند

رابه خارج ازمرزها هدایت کرده ولی کودکان آن هاراازوالدین جداودراختیارمراکزنگهداری کودکان (پرورشگاه)یا خانواده های آمریکایی قرارمی دهد.ازاکتبر2017 تا ماه می 2018،دست کم 2700 کودک ازوالدین آن ها جداشده اند.بطورمتوسط روزانه 45 کودک ازوالدین آن ها جدامی شوند.بسیاری ازاین والدین به زندان های آمریکامنتقل شده ویا به خارج ازمرزها هدایت شده اند.این سیاست ازدوران ریاست جمهوری ترامپ ،تقویت شده است.

Trump separation 16

 

 


نکته وحشتناک این پدیده آن است که تمام این کودکان که شامل تعدادزیادی شیرخوارنیزمی باشد،درساختمان های بی دروپیکرنگهداری می شوند.بسیاری ازاین کودکان خردسال بعلت دوری ازوالدین شبانه روزدرحال گریه می باشند.برخی ازوالدین  بعلت دوری ازکودک خوداقدام به خودکشی نموده اند.

 Trump separation 4

مراکزنگهداری ازاینگونه کودکان تاکنون نزدیک به 11هزارکودک رابابدترین شرایط درخودجای داده است(بخاطرداشته باشید که اکثراین کودکان وشیرخواران بدون والدین خودهستند).


 

 

کوچکترین کودکی که درمراکزآمریکایی نگهداری می شودیک شیرخوار4ماهه می باشد.نکته مهم که اخیرا خبرنگاران آزادآمریکایی به آن پی برده اند،وضعیت بدنگهداری این کودکان درساختمان های بدون دروپنجره وبدون هیچگونه امکانات ،درون مراکزنظامی آمریکا،می باشد.بسیاری ازاین کودکان وشیرخواران درنهایت به خانواده های نظامی آمریکایی سپرده می شوند.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.