مراکزآزمایش رایگان ایدز
هیپنوتیزم ودندانپزشکی
نمونه گیری ازHPV
بیماری های مادرزادی متابولیسم
گزیدگی توسط حیوانات
طب سالمندی
راه های پیشگیری ازبیماری درمدارس
Arrow
Arrow
Full screenExit full screen
ArrowArrow
بیماری قرن
وایسا ایدز
وحشت درمطب
ترس ازدندانپزشکی
ویروس پاپیلوم
نمونه گیری ازویروس پاپیلوم انسانی درمردان
متابولیسم اشتباه
اختلالات متابولیسم مادرزادی چیست
گازگرفتگی
گزیدگی های حیوانی
طب سالمندی
بیماری های شایع دوران کهولت
بیماری های کودکان
چگونه درمدرسه بیمارنشویم
ویروس تاج دار
ازکروناویروس چه می دانیم؟
وحشی تاج دار
هرآنچه باید ازکرونا بدانیم.
استرس کروناویروس
چگونه با استرس ناشی ازکرونا مقابله کنیم.
Shadow
Slider

موسسه ایران مدلاین

irmed

امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست بگوئیم که هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی [ ایران مدلاین [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی و [مادروکودک ] به منظورارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.

مقالات وپیشنهادات خودرادرجهت بهترشدن این وظیفه خطیربامادرمیان بگذارید.

دکترنخعی

 

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.