اختلالات مادرزادی ومتابولیسم

درباره بیماری ادرار شربت افرا

نوشته شده توسط واحدخبرایران مدلاین در . ارسال در اختلالات مادرزادی ومتابولیسم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به عبارت دیگر این اطلاعات به تمامی کودکان MSUD اختصاص ندارد. گاهی روشهای درمانی ویژه ای برای یک کودک توصیه می شود، که برای دیگر کودکان توصیه نشده است. کودکان MSUD علاوه بر پزشک خود باید تحت درمان یک پزشک متخصص بیماریهای متابولیک و یک متخصص تغذیه قرار گیرند.

اختلال اکسیداسیون اسیدچرب:نقص کارنیتین پالمیتیل ترانسفراز 2

نوشته شده توسط واحدخبرایران مدلاین در . ارسال در اختلالات مادرزادی ومتابولیسم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هر کودک ویژگیهای خاص خودش را دارد، به عبارت دیگر این اطلاعات به تمامی کودکان CPT-2 اختصاص ندارد. اطلاعات ما درباره این بیماری کامل نیست، به همین دلیل در حال حاضر یک روش درمانی واحد برای بیماران CPT-2 وجود ندارد.

اختلال سیکل اوره: نقص کارنیتین پالمیتیل ترانسفرانوز نوع 1A

نوشته شده توسط واحدخبرایران مدلاین در . ارسال در اختلالات مادرزادی ومتابولیسم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اطلاعات موجود در این جزوه کلی است. هر کودک ویژگیهای خاص خودش را دارد، به عبارت دیگر این اطلاعات به تمامی کودکان CPT-1A اختصاص ندارد.

نقص آنزیم بیوتینیداز

نوشته شده توسط واحدخبرایران مدلاین در . ارسال در اختلالات مادرزادی ومتابولیسم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در برخی از کشورهای جهان، انجام تستهای غربالگری نوزادان در بدو تولد اجباری است. این آزمایش به وسیله چند قطره خون، که از پاشنه پا نوزاد گرفته می شود قابل انجام است.

اختلال سیکل اوره:کمبودآرژیناز

نوشته شده توسط واحدخبرایران مدلاین در . ارسال در اختلالات مادرزادی ومتابولیسم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

جزوه شامل اطلاعاتی کلی، درباره بیماری نقص آرژیناز است. به عبارت دیگر این اطلاعات به تمامی کودکان مبتلا به این بیماری اختصاص ندارد. گاهی روشهای درمانی ویژه ای برای یک کودک توصیه می شود، که برای دیگر کودکان توصیه نشده است. کودکان مبتلا به این بیماری علاوه بر پزشک خود، باید تحت درمان یک پزشک متخصص بیماریهای متابولیک قرار گیرند.

اختلال سیکل اوره :سیترولینمی چیست؟

نوشته شده توسط واحدخبرایران مدلاین در . ارسال در اختلالات مادرزادی ومتابولیسم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این جزوه شامل اطلاعاتی کلی، درباره بیماری سیترولینمی است. این اطلاعات به تمامی کودکان مبتلا به این بیماری اختصاص ندارد. گاهی روشهای درمانی ویژه ای برای یک کودک توصیه می شود، که برای دیگر کودکان توصیه نشده است. کودکان مبتلا به این بیماری علاوه بر پزشک خود، باید تحت درمان یک پزشک متخصص بیماریهای متابولیک قرار گیرند.

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.