دانشگاه ها و مراکز علوم پزشکی

پایگاه ها :انجمن های علمی ایران

در . ارسال در منابع ومراجع

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

انجمن های علمی

 

انجمن های علمی

 

نام مرکز

آدرس سامانه

تلفن تماس

 
 

جامعه جراحان ايران

iras.ircme.ir

021-26401420

 
 

انجمن علمي جراحان مغز واعصاب ايران

irneso.ircme.ir

021-22264041

 
 

انجمن علمي راديولوژي ايران

isr.ircme.ir

021-44462078

 
 

جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران

icim.ircme.ir

021-88014005-7

 
 

انجمن علمي متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران

isacp.ircme.ir

021-22725033

 
 

انجمن علمی داروسازان ايران

ispha.ircme.ir

021-88515830-31

 
 

انجمن علمي پزشكان كودكان ايران

irpediatrics.ircme.ir

021-66968317-8

 
 

انجمن علمي آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران

anesth.ircme.ir

021-88834989

 
 

انجمن علمي جراحان ارتوپدي ايران

ioa.ircme.ir

021-88983609

 
 

انجمن علمي چشم پزشكي ايران

irso.ircme.ir

021-66919061-2

 
 

انجمن علمي متخصصين ريه ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي جراحان گوش و گلو و بيني و سر و گردن ايران

ent.ircme.ir

021-88979101-4

 
 

انجمن علمي متخصصين پوست و آميزشي ايران

derm.ircme.ir

021-88202914-15

 
 

انجمن علمي نفرولوژي ايران

irsn.ircme.ir

021-66912653

 
 

انجمن علمي متخصصين گوارش و كبد ايران

iagh.ircme.ir

021-88335061-3

 
 

انجمن علمي دندانپزشكي ايران

ida.ircme.ir

021-88289256-9

 
 

انجمن علمي اورولوژي ايران

iua.ircme.ir

021-88526900

 
 

انجمن علمي پزشكان عمومي ايران

iranmd.ircme.ir

021-84138319

 
 

انجمن علمي متخصصين بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران

isidtm.ircme.ir

021-26109396

 
 

انجمن علمي طب فيزيكي و توانبخشي ايران

ispmr.ircme.ir

021-22731112

 
 

انجمن علمي هماتولوژي و انكولوژي ايران

نامشخص

021-88004140

 
 

انجمن علمي قلب و عروق ايران

iha.ircme.ir

021-23922529,22048174

 
 

انجمن علمي فيزيولوژي فارماكولوژي ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي جراحان دهان، فك و صورت ايران

soms.ircme.ir

021-88202587-90

 
 

انجمن علمي آسم و آلرژي ايران

نامشخص

021-66597723

 
 

انجمن علمي متخصصين علوم دارويي ايران

iranaps.ircme.ir

021-88653239

 
 

انجمن علمي اندودانتيست هاي ايران

iaen.ircme.ir

021-88242357

 
 

انجمن علمي سم شناسي و مسموميت هاي ايران

irantox.ircme.ir

021-88923195

 
 

انجمن علمی تغذيه با شير مادر ایران

breastfeed.ircme.ir

021-22909128

 
 

انجمن علمي روان پزشكان ايران

ipa.ircme.ir

021-88336726

 
 

انجمن علمي انگل شناسي ايران

نامشخص

021-88953042

 
 

انجمن علمي پيوند اعضاء ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي ايمونولوژي و آلرژي ايران

isia.ircme.ir

021-22439970

 
 

انجمن علمي جراحان قلب ايران

iscs.ircme.ir

021-26401341

 
 

انجمن علمي پرتو درمانی ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمي ميكروب شناسي ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي بيوشيمي پزشكي ايران

نامشخص

021-88020916

 
 

انجمن علمي باروري و ناباروري ايران

نامشخص

021-88525512-13

 
 

انجمن علمي ويروس شناسي ايران

isv.ircme.ir

021-88020916

 
 

انجمن علمي پروستودنتيست هاي ايران

نامشخص

021-88288841

 
 

انجمن علمي پزشكي هسته اي ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي آسيب شناسي ايران

iranpath.ircme.ir

021-66912646

 
 

انجمن علمي ارتودنتيست هاي ايران

نامشخص

021-88288358

 
 

انجمن علمي خون و سرطان كودكان ايران

iphos.ircme.ir

021-66912679

 
 

انجمن علمي فيزيك پزشكي ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي دندانپزشكان اطفال ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

iacld.ircme.ir

021-88970700

 
 

انجمن علمي متخصصين زنان و مامايي ايران

naigo.ircme.ir

021-88309564-6

 
 

انجمن علمي روانپزشكي كودك و نوجوان ايران

نامشخص

021-55409495-6

 
 

انجمن علمي بررسي و مطالعه درد ايران

ips.ircme.ir

021-44045436

 
 

انجمن علمي اپيدميولوژيست هاي ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي آترواسكلروز ايران

irsa.ircme.ir

021-44086988,09128106449

 
 

انجمن علمي دندانپزشكان عمومي ايران

igda.ircme.ir

021-88245477

 
 

انجمن علمي جراحان دست ايران

نامشخص

021-88665228-9

 
 

انجمن علمي پزشكي ليزري ايران

imla-laser.ircme.ir

021-238723002-3

 
 

جامعه انجمنهاي علمي فوق تخصص هاي داخلي ايران

irsims.ircme.ir

021-66912648

 
 

انجمن علمي متخصصين مغز و اعصاب ايران

iranneurology.ircme.ir

021-66940036

 
 

انجمن علمي انتقال خون ايران

نامشخص

021-88020916

 
 

انجمن علمي اندويورولوژي ايران

endourology.ircme.ir

021-22580201

 
 

انجمن علمی جراحان عمومي ايران

iags.ircme.ir

021-88512559,88524247

 
 

انجمن علمي جراحان مفصل ران ايران

hipsociety.ircme.ir

021-22605090

 
 

انجمن علمي تغذيه كودكان ايران

iscn.ircme.ir

021-88910190-1

 
 

انجمن علمي سامانه هاي نوين دارورساني ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي بيماري هاي دهان و تشخيصي ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي سرطان هاي زنان ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي روانشناسي باليني ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي پزشكان عفوني كودكان ايران

ipsociety.ircme.ir

021-66968317-8

 
 

انجمن علمي كولپوسكوپي و پاتولوژي سرويكس ايران

isccp.ircme.ir

09329231027

 
 

انجمن علمي حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات ايران(pota)

pota.ircme.ir

021-88367182

 
 

انجمن علمی جراحان پلاستيك و زیبایی ايران

plasticsurgeons.ircme.ir

021-88506456-7

 
 

انجمن علمي پري ناتولوژي ايران

نامشخص

021-22251736

 
 

انجمن علمي حشره شناسي پزشكي ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمی گوارش و كبد كودكان ايران

ispgh.ircme.ir

021-66924545

 
 

انجمن علمي مغز و اعصاب کودکان ایران

icns.ircme.ir

021-77880056

 
 

انجمن علمی بيهوشي قلب ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي پزشكان نوزادان ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران

crd.ircme.ir

021-88271967

 
 

انجمن علمي كايروپراكتيك ايران

irca.ircme.ir

021-22577131

 
 

انجمن علمي راديولوژي دهان، فك و صورت ايران

نامشخص

021-88247869

 
 

انجمن علمي نوروژنتيك ايران

نامشخص

021-88079723

 
 

جامعه آزمايشگاهيان ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي كولوپروكتولوژي ايران

ircps.ircme.ir

   
 

انجمن علمي طب اورژانس ايران

isem.ircme.ir

021-88915410

 
 

انجمن علمي پزشكان قانوني ايران

lma.ircme.ir

021-88809593

 
 

انجمن علمي آسيب شناسان دهان، فك و صورت ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي سرطان ايران

ica.ircme.ir

021-88518086-7

 
 

انجمن علمي پرستاران قلب ايران

نامشخص

021-22663165-6

 
 

انجمن علمي قلب كودكان ايران

ispc.ircme.ir

021-22663212

 
 

انجمن علمي پرتودرماني سرطان ايران

isro.ircme.ir

021-66567619-20

 
 

انجمن علمي پريودونتولوژي ايران

نامشخص

021-88245591

 
 

انجمن علمي تشخيص و درمان جنين ايران

نامشخص

021-66565500

 
 

انجمن علمي شنوائي شناسي ايران

iaa.ircme.ir

021-88947396

 
 

انجمن علمي سكته مغزي در بيماريهاي عروق و نخاع ايران

نامشخص

021-61192426

 
 

انجمن علمي كنترل دفع ايران

ircs.ircme.ir

021-88492373

 
 

انجمن علمی بيهوشي موضعي و درد ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي فيزيوتراپي ايران

pta.ircme.ir

021-77607912

 
 

انجمن علمي ارگونومي و مهند سي عوامل انساني ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي اكوكارديوگرافي ايران

isecho.ircme.ir

   
 

انجمن علمي پزشكي اجتماعي ايران

icma.ircme.ir

021-88991107

 
 

انجمن علمي كاردرماني ايران

نامشخص

021-22180037

 
 

انجمن علمی متخصصين زنان شاغل در باروري و ناباروري

isfsir.ircme.ir

021-88774444

 
 

انجمن علمي اپتومتري ايران

irsopt.ircme.ir

021-22638218

 
 

انجمن علمي روماتولوژي ايران

iranrheum.ircme.ir

021-88330033

 
 

انجمن علمي بهداشت كار ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي نفرولوژي كودكان ايران

iranspn.ircme.ir

021-22226127

 
 

انجمن علمي داروسازي باليني ايران

iscp.ircme.ir

021-88326454

 
 

انجمن علمي راينولوژي ايران

irc.ircme.ir

021-88950395

 
 

انجمن علمي باكتري شناسي پزشكي ايران

ismb.ircme.ir

021-82943181

 
 

انجمن علمي مامايي ايران

نامشخص

021-88190164

 
 

انجمن علمي اينترونشنال كارديولژي ايران

isoic.ircme.ir

021-88420351

 
 

انجمن علمي پزشكي هوا و فضاي ايران

نامشخص

021-44666124

 
 

انجمن علمي طب كار ايران

نامشخص

021-55677337

 
 

انجمن علمي جراحان زانو ، آرتروسكوپي و آسيب هاي ورزشي ايران

نامشخص

021-88777176

 
 

انجمن علمي پزشكي خواب ايران

نامشخص

021-88449045

 
 

انجمن علمي اداره امور بيمارستانها

نامشخص

021-88989129

 
 

انجمن علمي ژنتيك پزشكي ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمي الكتروفيزيولوژی قلب ایران

irhrs.ircme.ir

   
 

انجمن علمي پروتئوميكس پزشكي ايران

نامشخص

021-22718505

 
 

انجمن علمي آموزش علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

نامشخص

   
 

انجمن علمی پزشكي ورزشي ايران

iasem.ircme.ir

021-88630227-8

 
 

انجمن علمي مراقبت هاي ويژه ايران

icu.ircme.ir

   
 

انجمن علمي سلامت خانواده ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمي سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ایران

iacoh.ircme.ir

021-22421813

 
 

انجمن علمي پرستاري ايران

ina.ircme.ir

   
 

انجمن علمي مراقبت از استومی ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمي طب سنتی ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمی طب سوزنی ایران

نامشخص

22439936

 
 

انجمن علمي پیوند سلولهای بنیادی خون ساز ایران

نامشخص

021-88004140

 
 

انجمن علمي جراحان کودکان ایران

نامشخص

021-26401423

 
 

انجمن علمي آموزش پزشکی ایران

ame20.ircme.ir

   
 

انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران

iapme.ircme.ir

021-88789465

 
 

انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

iaes.ircme.ir

021-66501113

 
 

انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

isaop.ircme.ir

021-22180010

 
 

انجمن علمي متخصصین فارماکوگنوزی ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران

ismm.ircme.ir

021-88622589

 
 

انجمن علمی عناصر کمیاب ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمی گفتار درمانی ایران

slp.ircme.ir

09198272445

 
 

انجمن علمی جراحان توراکس ایران

ists.ircme.ir

   
 

انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران

ihea.ircme.ir

021-44056127,44055436

 
 

انجمن علمی اندوواسکولار ایران

iaevt.ircme.ir

   
 

انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران

iserb.ircme.ir

021-22431945

 
 

انجمن علمی اطلاع رسانی بهداشتی و زیست پزشکی ایران

hbisa.ircme.ir

021-81633804

 
 

انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران

irmpa.ircme.ir

021-22471884-5

 
 

انجمن علمی ایمپلنتولوژی ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمی علوم تشریحی ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمی جراحان ارتوپدی اطفال ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمی پدیده شناسی سلامت ایران

isphs.ircme.ir

   
 

انجمن علمی بیوفارماسی و فارکوکینتیک ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمی زیست فناوری سلامت ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمی علوم اعصاب ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمی نانو فناوری پزشکی ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران

نامشخص

   
 

انجمن علمی ترومای ایران

نامشخص

   
 

انجمن مدیریت سلامت

نامشخص

   

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.