دانشگاه ها و مراکز علوم پزشکی

مجموعه فهرست های پزشکی

در . ارسال در منابع ومراجع

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فهرست های علوم پزشکی وحرفه های وابسته

دراین جا ، مجموعه ای ازسایت های معتبرعلوم پزشکی که بیماری ها،عناوین بهداشتی وتندرستی،داروها،درمان ها ،شیوه های درمانی سنتی ونوین رافهرست نموده اند،مشاهده می نمائید.

فهرست قابل دانلود :داروها،داروخانه ها،داروهای گیاهی، بیوتکنولوژیک وابسته به وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ایران

http://fdo.behdasht.gov.ir

فهرست الفبائی علائم،نشانه ها وبیماری ها

http://www.healthline.com

فهرست الفبائی بیماری ها واختلالات

http://www.medicinenet.com

فهرست الفبائی داروها

http://www.rxlist.com

فهرست الفبائی علائم ونشانه ها

http://www.medicinenet.com

فهرست الفبائی داروها

http://www.medicinenet.com

فهرست الفبائی داروها ودرمان ها

http://www.healthline.com

فهرست الفبائی داروهای گیاهی ومکمل ها

http://www.nlm.nih.gov

فهرست الفبائی بیماری ها ،علائم ونشانه ها

http://www.nlm.nih.gov

فهرست الفبائی داروها،مکمل ها وداروهای گیاهی

http://www.nlm.nih.gov

فهرست الفبائی منابع پزشکی مبتنی برشواهد

http://www.dartmouth.edu

فهرست الفبائی داروهای ضدکهنسالی

http://www.antiaging-systems.com

فهرست الفبائی بیماری ها ی بدخیم وسرطان

http://www.cancer.gov

فهرست الفبائی نکات وبررسی های مرتبط با دیابت

http://diabetes.niddk.nih.gov

فهرست الفبائی نکات وبررسی های مرتبط با قلب

http://www.medicinenet.com

فهرست الفبائی داروها

http://www.drugs.com/

فهرست الفبائی مرکزکنترل بیمار ها وپیشگیری آمریکا

http://www.cdc.gov

فهرست الفبائی داروها :سلامتی برای همه

http://www.myhealth.ir

فهرست داروها:ویکی پدیا

http://fa.wikipedia.org

فهرست داروها ی مصرفی دربیماری ام اس

http://mscenter.ir

فهرست شرکت های داروئی ایران

http://www.ecasb.com

فهرست داروها:دارونما

http://www.darunama.com

فهرست شرکت های تولیدداروئی ایران:دارونما

http://www.darunama.com

فهرست شرکت های واردکننده داروئی ایران:دارونما

http://www.darunama.com

فهرست شرکت های توزیع کننده داروئی ایران:دارونما

http://www.darunama.com

فهرست قیمت داروها:دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://fda.tbzmed.ac.ir

فهرست داروهای گیاهی ایران

http://www.darooyab.ir

فهرست گروه های داروئی

http://www.darooyab.ir

فهرست شرکت های واردکننده:دارویاب

http://www.darooyab.ir

فهرست شرکت ها ی تولید کننده ایرانی :دارویاب

http://www.darooyab.ir

فهرست شرکت های تولید کننده غیرایرانی :دارویاب

http://www.darooyab.ir

فهرست داروئی : شاداروها ی تحت پوشش بیمه ،داروهای یارانه ای ،بدون نسخه و...

http://fdo.mui.ac.ir

فهرست درمان بیماری ها

http://clinicalmedicine.ir

فهرست بیماری ها: رشد

http://daneshnameh.roshd.ir

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.