پایگاه ها : بهداشت محیط

در . ارسال در منابع ومراجع

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پایگاه های مرتبط با بهداشت محیط وکار

بهداشت محیط

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

انجمن صرفاً در زمينه های علمی, تحقيقاتی , تخصصی و فنی مربوط فعاليت می نمايد و اعضای آن بنام انجمن حق فعاليت سياسی يا وابستگی به دستجات و احزاب سياسی را ندارند. انجمن غيرانتفاعی بوده و از تاريخ تصويب کميسيون موضوع ماده 4 مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه شورايعالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصيت حقوقی است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانونی انجمن می باشد.

http://www.iaeh.ir

مرکز سلامت محیط و کار

مرکز سلامت محیط و کار به استناد قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، با سیاستگذاری وارائه خط مشی فنی و تخصصی مربوط به امور پیشگیری، کنترل، کاهش و حذف شرایط و عوامل تهدید کننده سلامت انسان در محیط زندگی و کار و همچنین حفظ و ارتقاء سلامت نيروي كار با ارج نهادن به کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و توجه به توسعه پایدار با بهره گیری از مشارکت های مردمی و همکاری های بین بخشی و بکارگیری فناوری مناسب از طریق تدوین معیارها، ضوابط و نظام کارآمد ارائه خدمات به ایفای نقش در نظام سلامت می پردازد.

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir

پژوهشکده محیط زیست

پژوهشکده محيط زيست وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، تنها پژوهشکده دارای رديف مستقل مالی فعال در زمينه بهداشت محيط در کشور است که در سال 1389 با توسعه مرکز تحقيقات محيط زيست دانشگاه و از ادغام سه مرکز تحقيقاتی شامل مرکز تحقيقات کيفيت آب، مرکز تحقيقات آلودگی هوا، مرکز تحقيقات مديريت مواد زائد جامد تاسيس شده است.

http://ier.tums.ac.ir

سامانه جامع اطلاعات بهداشت محیط کشور

وابسته به مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://enhealth.health.gov.ir

سازمان حفاظت محیط زیست

http://www.doe.ir

سایت بهداشت محیط ایران

بهداشت محیط و آب وفاضلاب و مواد زائد و کمپوست و بهداشت مواد غذایی

http://www.environmentalhealth.ir

سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکزسلامت محیط وکار

http://samanehjmb.behdasht.gov.ir/

مرکزتحقیقات محیط زیست

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اصفهان

http://envrc.mui.ac.ir

رهنمودهای مرکزسلامت وزارت بهداشت

پژوهشکده محیط زیست

http://ier.tums.ac.ir

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

شعبه خراسان رضوی

http://miaeh.ir

بهداشت محیط

رشد:شبکه ملی مدارس

http://danesh.roshd.ir

مهندسی بهداشت محیط

http://envi.ir

موژ

پرتال تخصصی مهندسی بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست

http://www.mozh.org

شبکه تحقیقات بهداشت محیط

http://ehrn.net.research.ac.ir

واحد بهداشت محیط

http://fhc.sums.ac.ir

مقالاتی درارتباط با بهداشت محیط

وبگاه پزشکان ایران

http://www.pezeshkan.org

نکاتی درموردبهداشت محیط کار

وبگاه دکترسلام

http://www.hidoctor.ir

مقالاتی درموردبهداشت محیط

وبگاه آفتاب

http://www.aftabir.com

درباره ی ایران مدلاین

IranMedline

باسلام مدیریت سایت ایران مدلاین با هدف دستیابی آسانتراطلاعات طبی/بهداشتی برای همگان ، بویژه پزشکان و پیراپزشکان ، اقدام به انتشاراین سایت نمود. سایت کنونی که بدنبال تغییرات کلی واساسی برمبنای توصیه ها و پیشنهادات شما عزیزان دستخوش دگرگونی وسیعی شد، حاصل ساعتها تلاش گروه طراحی ، نویسندگان، هنرمندان وپزشکان همکارسایت رابه شما جویندگان علم ودانش ارائه می دهد. معهذا بازهم درانتظار نظرات همه شما هستیم.هدف اصلی سایت، ارائه اطلاعا ت جامع علوم پزشکی و بهداشت و تمام شاخه های وابسته به آن می باشد.لذا استدعا داریم هرگونه کمبودی دراین زمینه رابه ما یادآوری نمائید.

متاسفانه سایت کاملی که تمامی اطلاعات موردنیازشما رادرزمینه علوم پزشکی و حرف وابسته فراهم نماید به زبان فارسی موجودیت نیافته بود، وجهت دستیابی به موضوعات مورد نظرلازم بود تمامی سایتهای فارسی /غیرفارسی راجستجو کنید تا شاید برحسب تصادف به اطلاعات موردنظرتان دسترسی بیابید.